top of page

Oblaci

Stara slavenska uzrečica kaže kako vazda možemo gledat u tri stvari,

prva je nebo.

 Na izložbama grupe GLINART 2006.godine u galeriji palače Ranjina, kao keramička instalacija predstavljeni su dvodimenzionalni oblaci i par godina kasnije nastale su prve keramičke skulpture oblaka manjih formata za izložbu „Keramika“ u galeriji Flora 2010.godine. Serija većih skulptura i triptih, zidna instalacija bila je izložena u galeriji Otoke, ARL 2011.godine.

bottom of page